Werkwijze

Wat doet een chiropractor?

Chiropractor Johan Gysen
  • Afname van uw medische voorgeschiedenis. Breng radiografieën of uitslagen van scans mee indien u deze in uw bezit hebt.


  • Lichamelijk onderzoek van de wervelzuil en/of andere gewrichten.


  • Vastzittende gewrichten worden door een pijnloze manipulatie losgemaakt.


  • Opnieuw lichamelijk onderzoek van de oorspronkelijk pijnlijke zones.


  • Veel minder tot geen pijn meer na uw behandeling!

Frequentie van de behandelingen


Bij aanvang van de behandeling worden patiënten best enkele keren kort na elkaar onder handen genomen. Het lichaam mag immers niet teveel tijd krijgen om terug naar de oorspronkelijke verkeerde stand te gaan. Na enkele behandelingen wordt meestal het vooropgestelde succes geboekt.


Preventie


Mensen zitten vaak al lang met pijnklachten alvorens zij een chiropractor raadplegen. Voorkomen is echter belangrijker dan genezen. U plant dus best jaarlijks 2 tot 3 controle afspraken in zodat uw pijnklachten niet te erg worden en snel en goed kunnen behandeld worden.

Chiropractor Gysen